آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

بسمه تعالي 

 

 

 

 

 


بخش 1 : اولويت هاي سطح اول

محور اول : محور مدرسه مطلوب

1.     بررسي و تدوين مدل مفهومي و شاخص هاي مدرسه مطلوب در جمهوري اسلامي ايران.

 

محور دوم: ارتقاء سطح آموزشي

2.  بررسي و تدوين الگويي براي تقويت و ايجاد عادت به مطالعه در معلمان و دانش آموزان هر سه دوره دبستان، راهنمايي و دبيرستان. 

3.     بررسي جايگاه تشکل های دانش آموزی، ميزان موفقيت و آسيب شناسي آنها.

4.     بررسي موانع انتقال تجربيات معلمان شرکت کننده در جلسات گروههاي آموزشي به ساير معلمان به منظور ارائه مدل مناسب.

5.     تدوین استانداردهای آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش شهر تهران.

6.     نیازسنجی آموزشی کارکنان حوزه ستادي در بدو استخدام.

7.     طراحي نظام جامع آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران.

محور سوم : يادگيري دانش آموزان

8.     بررسی ضرورت وجودي دوره پیش دانشگاهی و ميزان تاثير آن در موفقیت فراگیران در آموزش عالی.

9.  مقايسه اثر روشهاي تدريس فارسي معلمان در افزايش ميزان سواد خواندن و درک مطالب درسي دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي.

10. بررسی علل اجتماعي و اقتصادي افت تحصیلی دانش آموزان در پایه اول متوسطه.

11. بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت از تحصيل و ادامه تحصيل دانش آموزان المپيادي در داخل کشور.

 

محور چهارم : فناوري اطلاعات و ارتباطات

12. تاثیرکلاسهای آموزش تولید محتوای الکترونیکی برگزارشده بر شیوه تدریس معلمان مشمول طرح.

13. بررسی تاثیر استفاده از شبکه ملی اینترنت بر یادگیری و تعاملات بين فردي دانش آموزان در مدارس مشمول طرح.

14. بررسي وضعيت زير ساختهاي ضروري براي استقرار نظام آموزشي کارآمد الکترونيکي در آموزش و پرورش شهر تهران.

15. بررسي راههاي توسعه فرهنگ استفاده از IT جهت به روز کردن دانش و مهارت فناوري اطلاعاتي مدیران، مشاوران و مربیان تربیتی نسبت به دانش آموزان.

16. بررسی و شناسایی راهبردهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش و پرورش و کاربرد آن در تولید علم بین معلمان ودانش آموزان.

17. نیازسنجی درحیطه IT در آموزش و پرورش شهر تهران.

 

محور پنجم : توسعه پژوهش

18. بررسي و تدوين الگويي براي اطلاع رساني و کاربست يافته هاي پژوهشي براي مديران،کارکنان،معلمان و مربيان آموزش وپرورش شهر تهران.

19. امکان سنجی نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در فرایند یاددهی – یادگیری و ارائه راهکارهاي مناسب براي اجراي آن.

20. بررسی راههای رشد و ارتقاء کمی وکیفی جشنواره خوارزمی در مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران.

21. بررسی نقش پژوهشسرای دانش آموزی در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی و پژوهشگری در دانش آموزان  و ارائه راهکارهای مناسب تقویت و ترویج آن.

22. آسيب شناسي طرح معلم پژوهنده و راههاي توسعه فرهنگ اقدام پژوهي در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

 

محور ششم : بهداشت رواني

23. مقایسه میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع متوسطه در مناطق مختلف شهر تهران.

24.  بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان شاخه کار و دانش شهر تهران.

25. بررسی علل شیوع اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روان گردان در دانش آموزان.

26. بررسی ميزان اثربخشي آموزش روشهای مقابله با فشارهای شغلی کارکنان آموزش و پرورش و تاثير آن بر سلامت رواني آنها.

محور هفتم : مهارتهاي زندگي

27. تاثير آموزش محتوای کتاب هاي درسی بر افزایش مهارتهای زندگی دانش آموزان.

28. تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبيرستاني.

29.  تاثير ميزان آموزش دانش آموزان در زمينه ارتباط متقابل با والدين بر سازگاري دانش آموزان.

 

محور هشتم : خلاقيت

30. بررسي جايگاه خلاقيت درکتاب هاي درسي آموزش ابتدايي.

31. بررسي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت معلمان در حوزه خلاقيت.

32. بررسي سهم روشهاي تدريس خلاق در الگوهاي تدريس موجود آموزش و پرورش شهر تهران.

 

محور نهم : هويت فردي، ديني و ملي

33. برسی تاثیر آموزش مسائل بلوغ به دانش آموزان پسر راهنمايي و متوسطه برسلامت و هويت يابي آنها.

34. بررسي تاثير طرح پيوند با محراب (اقامه نماز) در تقويت و تحکيم هويت ديني دانش آموزان در مقطع راهنمايي مدارس تحت پوشش.

35. بررسي روشهاي موجود و ارائه راهکارهاي موثر در تقويت نقش آموزش و پرورش با هدف مانوس کردن دانش آموزان با قرآن.

36. بررسی علل ضعف باورهای دینی و راههای تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان دبيرستاني.

37. بررسی ميزان تحقق اهداف دروس علوم انساني(تاريخ،دين وزندگي و ...)دررفتارهاي دانش آموزان مقطع راهنمايي.

38. تدوين شاخص های گسترش و تعمیق معرفت دینی در دانش آموزان دختر و پسر مدارس آموزش و پرورش شهر تهران.

39. بررسی ميزان و علل گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ غربی.

40. بررسي روشهاي تقويت حجاب و عفاف در دانش آموزان دختر راهنمايي و دبيرستان .

 

محور دهم : فوق برنامه،اوقاعات فراغت دانش آموزان 

41. بررسی علل و عوامل کاهش استقبال همکاران و دانش آموزان از مسابقات فرهنگی.

42. بررسی تاثير برنامه های سازمان دانش آموزی بر روند آموزش و پرورش دانش آموزان.

 

محور يازدهم : تربيت بدني دانش آموزان

43. استاندارد سازي و تهیه نورم آمادگی عمومی بدني دانش آموزان دختر و پسر سه دوره تحصیلی بر اساس آزمون ایفرد برتر.

44. بررسی استانداردهاي فضاها و تجهیزات ورزشی مورد نياز برنامه جديد تربيت بدني درسه مقطع تحصيلي و ارائه راهکارههاي جهت استفاده بهينه از فضاها و تجهيزات موجود.

45. بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر کاهش اختلالات رفتاری – حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات جسمی – حرکتی.

 

محور دوازدهم : مديريت منابع انساني

46. بررسی روشهاي توانمند سازی شغلی مربیان تربیتی.

47. بررسي ميزان توانمندي مديران مدارس شهر تهران با توجه به طرح مدرسه محوري و شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران.

48. ارزیابی عملکرد نهضت سواد آموزی شهر تهران در سه سال اخیر از دیدگاه آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی.

49. بررسي و شناسايي شيوه هاي بکارگيري مناسب نيروهاي نخبه در آموزش و پرورش شهر تهران.

50. بررسي و شناسايي شيوه هاي بکارگيري مناسب مديران بازنشسته و شاغل با سابقه فرهنگي در آموزش و پرورش شهر تهران.

51.  بررسي موانع نخبه پروري در نظام آموزش و پرورش.

52. بررسي راههاي جذب نيروهاي متخصص و کيفي در پست هاي مختلف مديريتي.

53. بررسي وضعيت موجود صلاحيت هاي حرفه اي مديران مدارس آموزش و پرورش شهر تهران.

 

محور سيزدهم : مديريت عمومي

54. بررسی میزان موفقیت طرح واگذاری مراکز پیش دبستانی به بخش خصوصی و شناسایی عوامل موثر بر آن به منظور بهبود کیفیت.

55. بررسی نحوه اجرا و مقايسه ميزان موفقيت طرح پنجره باز بصورت خصوصي و دولتي درمدارس راهنمایی شهر تهران(سال تحصیلی 85-84/86- 85)از نگاه مسئولان،دبیران، اولیاء و دانش آموزان.

56. بررسی روشهای اطلاع رسانی(تبلیغات)موثر برای جذب افراد بی سواد وکم سواد 10 تا 40 سال برای شرکت درکلاسهای نهضت.

57. بررسی چگونگی جذب مشارکت و همکاری دستگاههای مختلف در فعالیت های سواد آموزی.

58. بررسي وضعيت موجود نحوه ارتباطات و چرخه اطلاعات در حوزه ستادي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راههاي بهبود آن.

59. شناسايي موانع اطلاع رساني و مستند سازي فعاليتهاي صحيح درسازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

60. بررسي وضعيت موجود نحوه نظارت بر واحدهاي تابعه در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود.

61. بررسي و تحليل شاخصهاي اصلي توسعه آموزش و پرورش شهر تهران (رتبه بندي مديريت هاي آموزش وپرورش شهر تهران بر مبنايي روش Topsis در سال 87-86).

62. بررسي مقايسه اي ميزان اثربخشي آموزشي و پرورشي مدارس شاهد،ايثارگر و دولتي آموزش و پرورش شهر تهران.

63. بررسي و شناسايي زير ساخت هاي لازم جهت استقرار سيستم هاي الکترونيکي در دبير خانه هاي آموزش و پرورش شهر تهران.

64. بررسی جو و فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش شهر تهران و رابطه آن با رضايت شغلي کارکنان حوزه ستادي.

65. بررسي الگوي ساختار سازماني موجود از ستاد تا مدرسه با هدف رفع بوروکراسي حاکم برآن و طراحي مدل انطباقي مناسب براي آن.

66. بررسي و طراحي الگوي ساختار سازماني و منطقه بندي  مناسب جهت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

67. بررسی راههای استقرار مدیریت کیفیت جامع در مدارس غیر انتفاعی.

68. مقايسه عملکرد و کارآمدي آموزش و پرورش مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي شهر تهران.

69. بررسي و طراحي الگوي ساختاري مناسب جهت خصوصي سازي بخشي از فعاليتهاي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

70. بررسي شاخص هاي اتحاد ملي و انسجام اسلامي در جامعه و نقش آموزش و پرورش در تقويت آنها.

 

محور چهاردهم : برنامه درسي

71. بررسي تاثير آموزش هنر برميزان پيشرفت تحصيلي و بهبود يادگيري ساير دروس در دانش آموزان دوره راهنمايي.

72. بررسی تاثیر نحوه آموزش هنر بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دچار مشکلات شنوايي،بينايي،جسمي - حرکتي در مراکز آموزش وپرورش استثنايي در مقطع ابتدايي.

 

محور پانزدهم : مشاوره و راهنمايي تحصيلي

73. بررسي راههاي ارتقاء هدايت شغلي دانش آموزان و آشنايي با گرايش هاي تحصيلي در مقطع راهنمايي جهت ارائه الگوي مناسب.

 

محور شانزدهم : ارزشيابي

74. ارزشیابی میزان موفقیت فعالیتهای گروههای آموزشی در دوره هاي ابتدایی و راهنمای در سال تحصيلي87-86.

75. ارزيابي شيوه هاي ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت و ارائه شيوه هاي نوين علمي و کاربردي ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي.

76. ارزیابی اثربخشی برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی (پایه هاي چهارم و پنجم).

77. بررسی تاثیر ارزشیابی توصيفی بر بهبود فرایند یاددهی – یادگیری.

 

محور هفدهم : فني و حرفه اي – کاردانش 

78. ارزیابی وضعیت موجود آموزش و پرورش از جهت نيروي انساني شاغل در حوزه کار و دانش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

79. بررسی میزان انطباق رشته های تحصیلی فارغ التحصیلان کار و دانش با اشتغال آنان.

80. بررسي عوامل موثر در جذب و نگهداري دانش آموزان براي ادامه به تحصيل در هنرستانهاي کار و دانش.

 

محور هيجدهم : سنجش سلامت

81. بررسی الگوي تغذيه سالم و ميزان شيوع سوء تغذيه در دانش آموزان مقطع راهنمايي ومتوسطه.

82. بررسي و شناسايي ذائقه هاي دانش آموزان نسبت به ميان وعده هاي غذايي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت برنامه ريزي تغذيه رايگان.

83. بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي براي مادران در پيشگيري از افزايش وزن فرزندان در مقاطع پيش دبستاني، دبستاني و راهنمايي.

84. بررسی تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان (DMF) در دوره دبستان در مقطع راهنمايي و دبيرستان.

85. بررسي ميزان شيوع آنمي (کمبود ذخيره آهن) در بين دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي.

86. بررسي تاثير درمان با شيوه نوروفيدبک و بررسي امواج مغز  QEEGدرکودکان با نيازهاي ويژه(مانند بيش فعال،اختلال توجه و...).

87. بررسي تاثير گذاري طرح جامع آموزش بلوغ در دانش آموزان مقطع متوسطه.

88. بررسي رابطه جنسيت و وضعيت ازدواج با سلامت روان و رضايت شغلي کارکنان و معلمان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش 2 : اولويت هاي سطح دوم

 

محوراول : محور ارتقاء سطح آموزشي

1.     بررسی سطح آگاهی معلمان از نقش های مشاوره ای خود و تاثير آن بر بهداشت رواني دانش آموزان در دوره عمومي.

2.     بررسی راههای غنی سازی شورای دبیران.

3.  بررسی میزان بهره مندی معلمان از محتوای شورای معلمان در طول یکسال تحصیلی درارتباط با پیشرفت تحصیلی و اخلاقی دانش آموزان.

4.  بررسی ميزان ارتباط مطلوب مربيان با دانش آموزان در جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی و تاثیر آن بر بهداشت روانی دانش آموزان.

5.     بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر دانش نظری ،رضایت شغلی وکارکرد های معلمان و کارکنان آموزش وپرورش.

6.     نقش دوره های آموزشي کوتاه مدت در توانمند سازی کارکنان.

 

محور دوم : يادگيري دانش آموزان

7.  بررسي ميانگين اختلاف نمرات داخلي دروس با نمرات کتبي آزمون نهايي در مدارس غير انتفاعي و علل آن در شاخه نظري / متوسطه.

8.     بررسی و شناسایی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان پسر شاخه کار و دانش.

9.  بررسی ميزان پيش بيني موفقيت دروس کتبي امتحانات نهايي دانش آموزان سال سوم دبيرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط پايه اول دبيرستان.

10. بررسي شيوه هاي ارتقاء انگیزه موفقيت تحصیلی دانش آموزان پسر در مقاطع تحصيلي ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان.

11. بررسی راههای کاهش ترک تحصیل دانش آموزان دوره دبیرستان.

12. شناسایی مشکلات یادگیری دستور زبان فارسی دانش آموزان در دوره راهنمایی.

 

محور سوم : فناوري اطلاعات و ارتباطات

13. تاثیر استفاده از اینترنت بر ميزان یادگیری دانش آموزان و تعاملات بین فردی آنها در مدارس هوشمند.

14. بررسی تاثیر میزان اگاهی والدین از IT در نحوه برقراری ارتباط با فرزندان و شکاف بين نسل ها.

15. بررسی رابطه استفاده از اینترنت و عملکرد تحصيلي دانش آموزان.

16.  ارزشیابی میزان موفقیت طرح توسعه IT در دبیرستانهای شهر تهران.

 

محور چهارم : توسعه پژوهش

17. بررسي نقش مدیران مدارس در تقویت امر پژوهش در مدارس.

18. بررسی میزان تاثیر گذاری دوره های اقدام پژوهی و پژوهشیاری در عملکرد پژوهشی معلمان شهر تهران.

 

محورپنجم : بهداشت رواني

19. بررسی تاثیر بکارگيري روشهای تنش زدایی بر اضطراب، پیشرفت تحصیلی و حافظه کودکان.

20. بررسی وضعیت بهداشت محیط و فضای سبز مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن بر بهداشت روانی و سلامت دانش آموزان.

21. بررسی روشهای ارتقاء بهداشت روانی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش.

22. مقایسه میزان اثربخشی آموزشهای بهداشت روانی به والدین/دانش آموزان/معلمان درکاهش سطح مشکلات عاطفی،رفتاری،و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان.

 

محور ششم : آموزش مهارتهاي زندگي

23. آموزش هوش هیجانی و تاثیر آن درکنترل پرخاشگری دانش آموزان.

 

محور هفتم : خلاقيت

24. بررسی ميزان بکارگیری انواع تفکر(خلاق ،انتقادی والگوی حل مسئله)در فرایند یاددهی – یادگیری  توسط دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران.

 

محور هشتم : هويت فردي،ديني و ملي  

25. بررسی ميزان تحقق اهداف دروس علوم انساني(تاريخ،دين وزندگي و ...)دررفتارهاي دانش آموزان مقطع دبيرستان.

26. بررسي موانع و مشکلات اجتماعی و فرهنگی هویت یابی فردي دانش آموزان دبيرستاني.

27. بررسي راههاي دروني سازي رعايت حجاب در دانش آموزان دختر دبستان و راهنمايي شهر تهران.

 

محور نهم : آموزش خانواده

28. بررسی سهم آموزش خانواده ها در ارتقاء کیفیت آموزشي دانش آموزان ابتدایی.

29. بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش تربیت جنسی به والدین در کاهش مشکلات عاطفی و افزایش سلامت عمومی فرزندان و کاهش رفتارهای پرخطر در آنها.

 

محوريازدهم : تربيت بدني دانش آموزان

30. بررسی عوامل موثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی و ارائه راهکارهاي براي آن.

 

محور دوازدهم : مديريت منابع انساني

31. بررسی نیازهای آموزشی بزرگسالان شرکت کننده در کلاسهای سواد آموزی بر محور مهارتهای زندگی.

32. بررسي ميزان شناخت و موانع همکاري مديران مدارس آموزش و پرورش در فعاليت هاي سواد آموزي.

33. ارتقاء آموزش و به روز آوري اطلاعات مديريتي مديران مدارس و کارشناسان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران.

34. بررسي راهکارهاي تقويت وجدان کاري و انظباط اجتماعي در کارکنان و رابطه آن با بهره وري.

35. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزه شغلي معلمان.

36. بررسی و شناسایی عوامل موثر برانگیزه شغلي آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی برحسب جنس.

37. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزه شغلي مربیان تربیتی.

38. بررسی ميزان رضایت شغلی مشاوران و شناسایی عوامل موثر برآن.

39. بررسی ميزان رضایت شغلی کارکنان امور مالی آموزش و پرورش شهر تهران و شناسايي عوامل موثر بر آن.

 

محور سيزدهم : مديريت عمومي

40. بررسی تاثير میزان اطلاعات و اگاهی روانشناختی مدیران و معاونان مدارس در حل مشکلات آموزشی و رفتاری دانش آموزان

41. بررسي راههای جلب مشارکت و همکاری مدارس آموزش وپرورش در فعالیت های سواد آموزی.

42. بررسي نظام تصميم گيري در حوزه ستادي آموزش و پرورش شهر تهران و آسيب شناسي آن.

43. بررسي جايگاه نخبگان در مديريت هاي آموزش و پرورش شهر تهران.

44. نقش تغییر مدیریت ها و تاثیر آن بر ميزان اجرای برنامه های جاري آموزشی.

45. بررسی موانع ایفای نقش رهبری آموزشی توسط مديران مدارس از نگاه دبیران متوسطه و سوم راهنمایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 86-87.

 

محورچهاردهم : محور برنامه درسي

46. بررسي تاثير آموزش هنر برميزان پيشرفت تحصيلي و بهبود يادگيري ساير دروس در دانش آموزان دوره راهنمايي.

47. بررسي و شناسايي روش هاي نوين تدریس متناسب با سبک هاي يادگيري دانش آموزان با نیازهای ويژه در مراکز آموزش و پرورش استثنايي.

48. بررسی نحوه ارتقاء مهارتهای تدریس آموزشیاران و  بهره گیری از روشهای نوین تدریس.

49. تحلیل محتوای 5 جلد کتاب مکمل سواد آموی تهیه شده در سال 85 در نهضت سواد آموزي شهر تهران.

50. تحليل محتواي هشت شماره از نشريه باران ويژه کم سوادان.

51. بررسي سير تحول کتب فارسي دوره پنج ساله ابتدايي درسده اخير.

 

محور پانزدهم : ارزشيابي

52. بررسي علل عدم تمايل معلمان(يک پايه عمومي)به استفاده از ارزشيابي مستمر در يک درس مشخص.

53. بررسی ارتباط نظام فعلی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان با فرایند های یادگیری آنها در دوره راهنمایی.

54. بررسی تاثیر فعالیتهای مربیان پرورشی در رشد اخلاقي و اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه در مراکز آموزش و پرورش استثنايي و ارائه راهکارهاي بهبود آن.

55. بررسی میزان موفقیت نهضت سواد آموزی تهران در برنامه های آموزش پس از سواد(خدمات مکاتبه ای ،گروه پیگیر).

 

محور شانزدهم : سنجش سلامت

56. بررسي ميزان اثربخشي ترويج الگوهاي اسلامي آداب غذا خوردن در کنترل وزن و تندرستي در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي.

57. بررسي وضعيت بهداشتي بوفه ها در مدارس براساس دستورالعمل پايگاه سالم.

58. بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي آموزشي در کنترل وزن و پيشگيري از افزايش وزن دختران دبيرستاني.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 18:53  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای تبادل نظربادوستان وایجادفرصت هم اندیشی درزمینه های فرهنگی واجتماعی وآموزشی ساخته شده است.

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
تربیت فرزندان
آموزشی
نمونه سوال درسی
مقاله
پیوندها
جهاددانشگاهی
معلم روستا
روستای ورده
تبیان
سازمان سنجش
دیکشنری آنلاین
سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
شبکه رشد
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تستهای روانشناسی و روانپزشکی
دانشجویان زیست شناسی امیرکبیر
انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
مجلات تخصصی نور
پژوهشگاه علم وفناوری
مدیریت امروز
سایت آموزشی منتخبی
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی درکرج
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی
امیرکبیر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM