آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

عناوین تحقیق درس تحلیل محتوی-آموزش ابتدایی

1)کتاب کار علوم پایه اول ابتدایی-مریم فرجی فاراب

زهرا رحیمی

2)تحليل محتواي كتاب مدني چهارم ابتدايي

استاد راهنما :جناب آقاي مير عربشاهي

رشته تحصيلي :آموزش ابتدايي

سال تحصيلي:90-89

تهيه كنندگان:

رنجبر

محمد زاده

عربي

3)

 

 

 

 

4) كتاب كار

تعليمات اجتماعي سوم دبستان

5) تعليمات اجتماعي(مدني سوم)

تعداد صفحات نمونه:73

تعداد جملات از هر درس:1الي 9جمله

تعدادكل جملات نمونه:100جمله

6) تعليمات اجتماعي

كلاس پنجم ابتدايي

 

 

شامل سوالات طبقه بندي شده بر اساس موضوعات كتاب

قابل استفاده براي تكليف شب و ‌كار در كلاس

پروانه نوفلاح – زهرا اخلاقي – رقيه سالم

استاد گرامي :

جناب آقاي مير عربشاهي

7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تهیه و تنظیم:

زهرا پارسای

عیسی بیگلو

فیروزه خدابنده لو

8) 10) تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی (پایه چهارم ابتدایی)

 

استاد راهنما : جناب آقای میرعربشاهی

 

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

 

 

سال تحصیلی :90-89

 

 

 

تهیه کنندگان

 

محبی - آرمند- عبدی

 

11) تحلیل محتوی به روش ویلیام رومی                   تعداد صفحات نمونه: 55 صفحه

نوع روش: تجزیه و تحلیل کمّی            تعداد کل جملات نمونه: 100 جمله

عنوان کتاب: جغرافیای دوم راهنمایی

12) تحلیل محتوای کتاب مدنی پنجم ابتدایی

 

استاد راهنما : جناب آقای میر عربشاهی

 

رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی

 

سال تحصیلی : 90- 89

 

 

تهیه  کنند گان :

پروانه نوفلاح

زهرا اخلاقی

رقیه سالم

 

13)

 

 

 

 

 

 

(کتاب کار)

 

پایه اول ابتدایی

 

 

 

 

مرکز تربیت معلم امیر کبیر کرج

 

سال تحصیلی: 90-89

 

 

14) کتاب کار فارسی

دوم دبستان

همراه با دیکته شب

 

تهیه کنندگان :

آرمند- محبی-عبدی

16)

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ساعت 20:19  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی  |