آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
وان کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 

 

 

 

گر  چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

تا   ريا   ورزد   و  سالوس  مسـلـمان  نـشود

رندي آموز و کرم کن که نه چندان هنر است

حيواني   کـه  ننوشد  مي  و  انسان  نـشود

گوهر   پاک   بـبايد   کـه   شود   قابـل  فيض

ور  نه  هر  سنگ و گلي لؤ‌لؤ‌ و مرجان نشود

اسم اعظم بکند کار خود اي دل خوش باش

کـه  به  تلبيس  و  حيل  ديو مسلمان نشود

عشـق  مي‌ورزم  و  اميد  که اين فن شريف

چون   هـنرهاي  دگر  موجب  حرمان  نـشود

دوش   مي‌گفـت  که  فردا  بدهم  کام  دلـت

سـبـبي   ساز   خدايا   که  پشيمان  نـشود

حسـن  خلقي  ز  خدا  مي‌طلبم  خوي تو را

تا   دگر   خاطر   ما   از   تو   پريشان   نـشود

ذره    را    تا    نـبود   هـمـت   عالي   حافـظ

طالـب   چشمـه   خورشيد  درخشان  نشود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 21:33  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی  |